Styrelsen

Välkommen till Skebokvarnssportfiskeförening

Skebokvarns Sportfiskeförenings Styrelsesammansättning

2018


Ordförande


Heikki Peura 070-33 85 711

heikkipeura@hotmail.com


Vice ordförande


VAKANT


Sekreterare


Håkan Karlsson

hocke.karlsson@gmail.com

070-54 11 389


Kassör


Berith Karlsson 0157-606 47

berith.karlsson@live.se

070-15 15 620


Ledamot


Lennart Gustavsson  070-264 35 06

Jouni Taskinen  070-36 99 171Suppliant


Torbjörn Fasth 0157-14418

torbjorn.fasth@telia.com

070-44 32 159


Thomas ÅkerblomTel 076-77 65 183

thakerblom@hotmail.comWebbmaster: Mikael Lundström