Styrelsen

 

Välkommen till Skebokvarnssportfiskeförening

Skebokvarns Sportfiskeförenings

Styrelsesammansättning 2018

 

 

 

Ordförande

 

Heikki Peura 070-33 85 711

heikkipeura@hotmail.com

 

Vice ordförande

 

VAKANT

 

Sekreterare

 

Håkan Karlsson

hocke.karlsson@gmail.com

070-54 11 389

 

Kassör

 

Berith Karlsson 0157-606 47

berith.karlsson@live.se

070-15 15 620

 

Ledamot

 

Lennart Gustavsson 070-264 35 06

Jouni Taskinen 070-36 99 171

 

 

Suppliant

 

Torbjörn Fasth 0157-14418

torbjorn.fasth@telia.com

070-44 32 159

 

Thomas ÅkerblomTel 076-77 65 183

 

 

Webbmaster: Mikael Lundström