Styrelsen


Ordförande


Heikki Peura

heikkipeura@hotmail.com

070-33 85 711


Vice ordförande


Jouni Taskinen

jounitaskinen@yahoo.se

070-36 99 171


Sekreterare


Håkan Karlsson

hocke.karlsson@gmail.com

070-54 11 389


Kassör


Berith Karlsson

berith.karlsson@live.se

070-15 15 620


Ledamot


Kari Peura

k.peura@hotmail.com

070-5717613


Suppleant


Mikael Lundström

mikael1976@live.se

070-84 50 469


Thomas Åkerblom

thakerblom@hotmail.com

076-77 65 183


Postmottagare samt 

Kontakt med tidningar.


Håkan Karlsson

Plevnavägen 10

642 60 MALMKÖPINGSkebokvarns Sportfiskeförenings Styrelsesammansättning

2022


Webbmaster: Mikael Lundström