Styrelsen

Välkommen till Skebokvarnssportfiskeförening


Ordförande


Heikki Peura

heikkipeura@hotmail.com

070-33 85 711


Vice ordförande


Jouni Taskinen

jounitaskinen@yahoo.se

070-36 99 171


Sekreterare


Håkan Karlsson

hocke.karlsson@gmail.com

070-54 11 389


Kassör


Berith Karlsson

berith.karlsson@live.se

070-15 15 620


Ledamot


Lennart Gustavsson

lennart_flen@hotmail.com

070-264 35 06


Suppleant


Mikael Lundström

mikael1976@live.se

070-84 50 469


Thomas Åkerblom

076-77 65 183

thakerblom@hotmail.com


Postmottagare samt 

Kontakt med tidningar.


Håkan Karlsson

Rusthållsgatan 9

64261 MALMKÖPINGSkebokvarns Sportfiskeförenings Styrelsesammansättning

2019


Webbmaster: Mikael Lundström