Kräftfiske

Information och regler för

Skebokvarns sportfiskeförenings kräftfiske

hösten 2022.Förutsättning för att få fiska kräftor erfordras att man innehar giltigt årskort i Skebokvarns Sportfiskeförening.


Sportfiskeföreningen erbjuder ca 50 årskortsmedlemmar att fiska kräftor på föreningens vatten vid Svanö och Ådö på särskilt utmärkta områden. På övriga områden är fiske ej tillåtet.

Kräftfisket förläggs på följande dagar: 13/8 Lör , 20/8 Lör , 26/8 Fre , 3/9 Lör

mellan kl. 16:00- 01:00 , respektera tiden !


Anmälan / Avgift


Innan anmälan, fundera på några alternativa dagar om ditt första val är upptaget.

Anmälan kan göras per telefon mellan kl. 17:00 och 20:00 tisdagar och torsdagar

fr.o.m tisdag v.27 (5/7) - t.o.m tisdag v.29 (19/7) till Håkan Karlsson 070-541 13 89

OBS ! Respektera semester, ring ej under v.25-26

Besked om fiskedag och plats ges direkt per telefon.


Avgiften på 400 kr skall betalas in på Bank-Giro 5256-0091 senast 1/8Regler


Föreningen tillhandahåller 10 st kräftburar som avhämtas personligen på överenskommen plats fiskedagen mellan kl. 15:00 – 16:00 och skall återlämnas dagen efter.

Om kräftburarna ej avhämtas tillfaller avgiften på 400 kr föreningen.


Vid återlämnandet av kräftburarna, uppge hur många hemtagna kräftor och hur många tillbakasläppta.


Kräftburarna skall vara rengjorda vid återlämnandet och ev. skador anmäls, förlorade eller skadade burar ersätts med 200 kr (inkl. lina, flöte)


Egna kräftburar eller andra fångstredskap är ej tillåtna.


Kräftburarna får iläggas tidigast kl. 16:00 och tages upp senast kl. 01: 00


Kräftburarna (10 st) skall läggas innanför det tilldelade områdets markerade gränser.


Endast en kräftbur per flöte.


Kräftor får tas upp för eget bruk. OBS ! ej till försäljning.


Undvik att köra båt med motor över annans område, risk att fastna med propeller i linor.


Föreningens Fisketillsyningsmän kommer att utföra kontroller under fisket, därför skall fiskaren finnas vid fiskeplatsen, om så ej är fallet har tillsyningsmännen rätt att ta upp burarna.


Fiskare som ej följer reglerna avvisas från fiskeplatsen, samt avstänges från fiske efterföljande år.


Var rädd om naturen ! Släck eldar ordentligt och tag med skräp hem.


Skebokvarns Sportfiskeförening önskar ett trevligt och givande kräftfiske.SKEBOKVARNS SPORTFISKEFÖRENINGS STYRELSE 2022


Ordförande : Heikki Peura Tel: 070-33 85 711

Vice ordf. : Jouni Taskinen Tel: 070-36 99 171

Sekreterare : Håkan Karlsson Tel: 070-54 11 389

Kassör : Berith Karlsson Tel: 070-15 15 620

Ledamot : Kari Peura Tel: 070-571 67 13


Suppl. : Mikael Lundström Tel: 070-84 50 469

: Thomas Åkerblom Tel: 076-77 65 183


Fiskekort säljs av följande:

Årskort endast via föreningen

Dag- , vecko- och gruppkort kan köpas via Swish eller av

Kanotcenter (Skebokvarn) Tel: 0157-720 28Kortavgifter 2022

Årskort 200:-

Dagkort 40:-

Veckokort 100:-

Kräftfiske 400:-

Gruppkort (högst 10 pers.) 200:-

Gruppkort special (efter förhandling med ordförande, ledare medföljer) 500:-


Övrig Information


Vill du ha allt via mail, skicka kontaktuppgifterna till berith.karlsson@live.se


Tack på förhand!

 


Webbmaster: Mikael Lundström

Webbmaster: Mikael Lundström