Kräftfiske

Välkommen till Skebokvarnssportfiskeförening

OBS !

Nytt Bank-giro nr

Bank-Giro 5256-0091

Information och regler för

Skebokvarns sportfiskeförenings kräftfiske

hösten 2019


Förutsättning för att få fiska kräftor erfordras att man innehar giltigt årskort i Skebokvarns Sportfiskeförening.


Sportfiskeföreningen erbjuder ca 50 årskortsmedlemmar att fiska kräftor på föreningens vatten vid Svanö och Ådö på särskilt utmärkta områden. På övriga områden är fiske ej tillåtet.

Kräftfisket förläggs på följande dagar:    

Lör 10/8, Fre 16/8, Lör 24/8, Fre 30/8

mellan kl. 17:00- 01:00,

respektera tiden !


Anmälan / Avgift


Innan anmälan, fundera på några alternativa dagar om ditt första val är upptaget.

Anmälan skall göras per telefon senast 30/6 till Håkan Karlsson  070-541 13 89

OBS ! Anmälan kan endast göras Tis eller Tors mellan kl. 17:00 och 20:00

Besked om fiskedag och plats ges direkt per telefon.


Bekräftelse om fiskedag och plats sker genom utskick tillsammans med giroblankett.

Avgiften 400 kr skall betalas in på

Bank-Giro 5256-0091

senast 30/7Regler


Föreningen tillhandahåller 10 st kräftburar som avhämtas personligen på överenskommen plats fiskedagen mellan kl. 15:00 – 16:00  och skall återlämnas dagen efter.

Om kräftburarna ej avhämtas tillfaller avgiften på 400 kr föreningen.


Vid återlämnandet av kräftburarna, uppge hur många hemtagna kräftor och hur många tillbakasläppta.


Kräftburarna skall vara rengjorda vid återlämnandet och ev. skador anmäls, förlorade eller skadade burar ersätts med 200 kr (inkl. lina, flöte)

 

Egna kräftburar eller andra fångstredskap är ej tillåtna.


Kräftburarna får iläggas tidigast kl. 17:00 och tages upp senast kl. 01: 00


Kräftburarna (10 st) skall läggas innanför det tilldelade områdets markerade gränser.


Endast en kräftbur per flöte.


Kräftor får tas upp för eget bruk. OBS ! ej till försäljning.


Undvik att köra båt med motor över annans område, risk att fastna med propeller i linor.


Föreningens Fisketillsyningsmän kommer att utföra kontroller under fisket, därför skall fiskaren finnas vid fiskeplatsen, om så ej är fallet har tillsyningsmännen rätt att ta upp burarna.


Fiskare som ej följer reglerna avvisas från fiskeplatsen, samt avstänges från fiske efterföljande år.


Var rädd om naturen ! Släck eldar ordentligt och tag med skräp hem.


Skebokvarns Sportfiskeförening önskar ett trevligt och givande kräftfiske.


Webbmaster: Mikael Lundström

Webbmaster: Mikael Lundström