Kräftfiske

OBS !

Nytt Bank-giro nr

Bank-Giro 5256-0091

Information och regler för

Skebokvarns sportfiskeförenings kräftfiske

hösten 2021.


Förutsättning för att få fiska kräftor erfordras att man innehar giltigt årskort i Skebokvarns
Sportfiskeförening.

Sportfiskeföreningen erbjuder ca 50 årskortsmedlemmar att fiska kräftor på föreningens
vatten vid Svanö och Ådö på särskilt utmärkta områden. På övriga områden är fiske ej tillåtet.
Kräftfisket förläggs på följande dagar: 3117 Lör, 7/8 Lör, 20/8 Fre, 28/8 Lör

mellan kl. 17:00- 01:00, respektera tiden!

Anmälan / Avgift

Innan anmälan, fundera på några alternativa dagar om ditt första val är upptaget.
Anmälan skall göras per telefon senast 18/7 till Håkan Karlsson 070-5411389

OBS! Pga rådande situation kan anmälan göras omgående ( dock ej under v.25 pga
semester) mellan kl. 17:00 och 20:00 vardagar

Besked om fiskedag och plats ges direkt per telefon.

Bekräftelse om fiskedag och plats sker genom utskick tillsammans med giroblankett.
Avgiften 400 kr skall betalas in på Bank-Giro 5256-0091 senast 30/7

Regler

Föreningen tillhandahåller 10 st kräftburar som avhämtas personligen på överenskommen plats
fiskedagen mellan kl. 15:00 -16:00 och skall återlämnas dagen efter.

Om kräftburarna ej avhämtas tillfaller avgiften på 400 kr föreningen.

Vid återlämnandet av kräftburarna, uppge hur många hemtagna kräftor och hur många tillbakasläppta.

Kräftburarna skall vara rengjorda vid återlämnandet och ev. skador anmäls, förlorade eller skadade
burar ersätts med 200 kr (inkL lina, flöte) .

Egna kräftburar eller andra fångstredskap är ej tillåtna.

Kräftburarna får i1äggas tidigast kI.17:00 och tages upp senast kl. 01: 00
Kräftburarna (10 st) skall läggas innanför det tilldelade områdets markerade gränser.
Endast en kräftbur per flöte.

Kräftor får tas upp för eget bruk. OBS! ej till försäljning.

Undvik att köra båt med motor över annans område, risk att fastna med propeller i
linor.

Föreningens Fisketillsyningsmän kommer att utföra kontroller under fisket, därför skall fiskaren finnas
vid fiskeplatsen, om så ej är fallet har tillsyningsmännen rätt att ta upp burarna.

Fiskare som ej följer reglerna avvisas från fiskeplatsen, samt avstänges från fiske
efterföljande år.

Var rädd om naturen! Släck eldar ordentligt_och tag med skräp hem.

Skebokvarns Sportfiskeförening önskar ett trevligt och givande kräftfiske.


 

SKEBOKVARNS SPORTFISKEFÖRENINGS STYRELSE 2021

 

Ordförande: Heikki Peura  Tel:  070-33 85 711  

Vice ordf: Jouni Taskinen  Tel:  070-36 99 171

Sekreterare: Håkan Karlsson  Tel:  070-54 11 389

Kassör: Berith Karlsson  Tel:  070-15 15 620

Ledamot: Kari Peura  Tel:  070-571 67 13

                    

Suppl.

Mikael Lundström  Tel: 070-84 50 469

Thomas Åkerblom  Tel: 076-77 65 183 

 

Årskort, dagkort, veckokort och gruppkort säljs av följande:


Berrys Hair studio ( Flen )  Tel:  0157-144 90 el. 070-33 00 775

Kanotcenter (Skebokvarn)  Tel:  0157-720 28

Leif Åberg ( Flen )  Tel:  070-96 29 218

 

Kortavgifter   2021


Årskort  200:-

Dagkort  40:-

Veckokort  100:-

Kräftfiske  400:-


Gruppkort (högst 10 pers.) 200:-

Gruppkort (tävling max 30 pers.) 500:-

Gruppkort special (efter förhandling med ordförande, ledare medföljer) 500:-

 

Övrig Information

 

Vill du ha allt via mail, skicka kontaktuppgifterna till berith.karlsson@live.se

 

Tack på förhand!

 

Styrelsen 

Webbmaster: Mikael Lundström

Webbmaster: Mikael Lundström