Kräftfiske

Information och regler för Skebokvarns Sportfiskeförenings kräftfiske hösten 2023

 

Förutsättning för att få fiska kräftor erfordras att man innehar giltigt årskort i Skebokvarns Sportfiskeförening.

 

Sportfiskeföreningen erbjuder ca 50 årskortsmedlemmar att fiska kräftor på föreningens vatten vid Svanö och Ådö på särskilt utmärkta områden. På övriga områden är fiske ej tillåtet.

Kräftfisket förläggs på följande dagar:  12/8 Lör ,  19/8 Lör ,  25/8 Fre ,  2/9 Lör   

mellan kl. 16:00- 01:00 , respektera tiden !

 

Anmälan / Avgift

 

Innan anmälan, fundera på några alternativa dagar om ditt första val är upptaget.

Anmälan kan göras per telefon mellan kl. 17:00 och 20:00 tisdagar och torsdagar

fr.o.m  tisdag v.27 (4/7) - t.o.m tisdag v.29 (18/7) till Håkan Karlsson  070-541 13 89

  

Besked om fiskedag och plats ges direkt per telefon.


Avgiften på 400 kr skall betalas in på Bank-Giro 5256-0091 senast 31/7

 

 

Regler

 

Föreningen tillhandahåller 10 st kräftburar som avhämtas personligen på överenskommen plats fiskedagen mellan kl. 15:00 – 16:00 och skall återlämnas dagen efter.

Om kräftburarna ej avhämtas tillfaller avgiften på 400 kr föreningen.

 

Vid återlämnandet av kräftburarna, uppge hur många hemtagna kräftor och hur många tillbakasläppta.

 

Kräftburarna skall vara rengjorda vid återlämnandet och ev. skador anmäls, förlorade eller skadade burar ersätts med 200 kr (inkl. lina, flöte)

                                                                                                                   

Egna kräftburar eller andra fångstredskap är ej tillåtna.

 

Kräftburarna får iläggas tidigast kl. 16:00 och tages upp senast kl. 01: 00

 

Kräftburarna (10 st) skall läggas innanför det tilldelade områdets markerade gränser.

 

Endast en kräftbur per flöte.

 

Kräftor får tas upp för eget bruk. OBS ! ej till försäljning.

 

Undvik att köra båt med motor över annans område, risk att fastna med propeller i linor.

 

Föreningens Fisketillsyningsmän kommer att utföra kontroller under fisket, därför skall fiskaren finnas vid fiskeplatsen, om så ej är fallet har tillsyningsmännen rätt att ta upp burarna.

 

Fiskare som ej följer reglerna avvisas från fiskeplatsen, samt avstänges från fiske efterföljande år.

 

Var rädd om naturen ! Släck eldar ordentligt och tag med skräp hem.

 

Skebokvarns Sportfiskeförening önskar ett trevligt och givande kräftfiske.