Medlemsinfo


Hej Medlemmar.
Information och kallelse för kommande aktiviteter.


Årsmöte 2024

Tid: Torsdag den 7:e mars kl 18:30

Plats: Skebokvarnsgården

Motioner till årsmötet, styrelsen tillhanda senast den 29/2 - 2024 till
Håkan Karlsson tel: 070-541 13 89


Familjedag:
Planeras efter årmötet


Kräftfiske:
Folder skickas ut i samband med årskortet


Medlemsavgift:

Årsavgiften på 200 kr betalas in på bank-giro 5256-0091
och ej via Swish vilket endast är för dagskort.Övrig Information


Årsmedlem, skicka mail om du byter adress så vi kan hålla medlemsregistret uppdatera

annars riskerar du att bli utskriven som medlem.


berith.karlsson@live.se
Skebokvarns Sportfiskeförenings styrelse.